czwartek, 1 grudnia 2016

Postępowanie w niedrożności dróg oddechowych u dzieci spowodowanej ciałem obcym.

Zarówno uderzenia w okolicę międzyłopatkową, uciśnięcia klatki piersiowej, jak i uciśnięcia nadbrzusza powodują wzrost ciśnienia w klatce piersiowej i mogą spowodować usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych.

W połowie przypadków aby usunąć przyczynę niedrożności trzeba użyć więcej niż jednej techniki. Nie ma danych wskazujących na to który sposób powinien być użyty jako pierwszy ani w jakim porządku te techniki powinny być stosowane. Jeśli jedna jest nieskuteczna trzeba spróbować zamiennie innych aż do momentu usunięcia ciała obcego.

W porównaniu z algorytmem stosowanym u dorosłych najbardziej znaczącą różnicą jest to iż u niemowląt (poniżej 1 roku życia) nie powinni się wykonywać uciśnięć nadbrzusza. Chociaż uciśnięcia nadbrzusza powodują urazy w każdej grupie pacjentów, ryzyko jest szczególnie wysokie w rupie niemowląt i bardzo małych dzieci. Spowodowane jest to poziomym ułożeniem żeber w wyniku czego narządy górnego piętra jamy brzusznej są bardziej narażone na urazy. Z tego powodu wytyczne dotyczące postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych są różne u niemowląt i u dzieci.

                                   fot. Picture taken Oct 28, 2015. REUTERS/Giorgos Moutafis

Rozpoznanie obecności ciała obcego w drogach oddechowych.

Gdy ciało obce dostanie się do dróg oddechowych dziecko natychmiast zareaguje kaszlem próbując je usunąć. Spontaniczny kaszel jest prawdopodobnie bardziej efektywny i bezpieczniejszy niż jakikolwiek rękoczyn wykonany przez ratownika.

Jeżeli dziecko nie kaszle lub kaszel jest nieskuteczny a ciało obce całkowicie blokuje drogi oddechowe szybko może to doprowadzić do uduszenia dziecka. Dlatego podjęcie interwencji mających na celu usunięcia ciała obcego jest konieczne tylko wtedy kiedy kaszel staje się nieefektywny. Działania te należy wykonywać w sposób szybki i kompetentny. 

Do większość przypadków zadławienia u niemowląt i dzieci dochodzi podczas zabawy lub posiłków w obecności opiekunów a zatem większość tych wypadków zdarza się przy świadkach i interwencje są podjęte kiedy dziecko jest przytomne.

Niedrożność  dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym charakteryzuje się nagłym początkiem zaburzeń oddychania z kaszlem, dławieniem się lub świstem wdechowym. Podobne objawy mogą towarzyszyć innym przyczynom niedrożności dróg oddechowych, takim jak zapalenie nagłośni lub krtani, w tych wypadkach jednak postępowanie jest odmienne.

Zadławienie podejrzewamy wtedy kiedy początek jest nagły i brak innych objawów choroby w wywiadzie mogą pojawiać się wskazówki alarmujące ratowników np posiłek lub zabawa małymi przedmiotami bezpośrednio poprzedzające wystąpienie objawów.1. Bezpieczeństwo i wezwanie pomocy.

Postępowanie powinno odbywać się zgodnie z zasadą wyrządzenia szkody tzn jeżeli dziecko oddycha i kaszle nawet z trudem zachęcaj je do tych spontanicznych wysiłków. W takich okolicznościach nie podejmuj interwencji ponieważ może to doprowadzić do przemieszczania się ciała obcego nasilenia problemów np spowodować całkowitą niedrożność dróg oddechowych.

- Jeśli dziecko kaszle efektywnie żadne dodatkowe działania nie są potrzebne. Zachęcaj je do kaszlu i nieustanie obserwuj stan dziecka

- Jeśli kaszel jest lub staje się nieefektywny natychmiast zawołaj o pomoc (999/112) i oceń stan świadomości dziecka.

2. Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym u przytomnego dziecka.

- jeśli dziecko jest nadal przytomne ale nie kaszle lub kaszel jest nieefektywny wykonaj uderzenia w okolicę międzyłopatkową.

- jeśli uderzenia w okolicę międzyłopatkową są nieskuteczne wykonaj uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt lub uciśnięcia nadbrzusza u dzieci. Zabiegi te powodują wytworzenie "sztucznego kaszlu" zwiększają ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej i powodują usunięcie ciała obcego z organizmu.

Uderzenia w okolicę międzyłopatkową u niemowląt (poniżej 1 roku życia)- ułóż dziecko na brzuchu głową w dół tak aby do usunięcia ciała obcego wykorzystać siłę grawitacji.

- siedzący lub klęczący ratownik powinien być w stanie bezpiecznie podtrzymywać dziecko na swoim kolanie

- podtrzymuj głowę niemowlęcia układając kciuk jednej ręki na kącie żuchwy z jednej strony a jeden lub dwa palce tej samej ręki w na kącie żuchwy po drugiej stronie.

- nie uciskaj na miękkie tkanki pod żuchwą bo może to nasilić niedrożność dróg oddechowych

- wykonaj do pięciu mocnych uderzeń nadgarstkiem drugiej ręki w plecy w okolicę międzyłopatkową.

Uderzenia w okolicę międzyłopatkową u dzieci powyżej 1 roku życia. - uderzenia w okolicę międzyłopatkową są skuteczniejsze jeśli dziecko będzie ułożone głową w dół

- małe dziecko podobnie jak niemowlę może być ułożone w poprzek ud ratownika

- jeśli to nie jest możłiwe utrzymuj dziecko nachylone do przodu i wykonaj od tyły uderzenia w okolicę międzyłopatkową.

Jeśli uderzenia w okolice międzyłopatkową nie doprowadziły do usunięcia ciała obcego a dziecko jest nadal przytomne wykonaj u niemowląt uciśnięcia klatki piersiowej a u dzieci uciśnięcia nadbrzusza. Nie wykonuj uciśnięć nadbrzusza u niemowląt. !

Uciśnięcia klatki piersiowej u niemowląt (poniżej 1 roku życia)- obróć dziecko na wznak z głową skierowaną w dół aby to bezpiecznie wykonać połóż dziecko na wolnym przedramieniu i obejmij ręką jego potylice

- podtrzymuj dziecko na przedramieniu opartym w dół lub poprzek twojego uda

- wyznacz miejsce jak do uciskania klatki piersiowej (dolna połowa mostka na szerokość około jednego palca powyżej wyrostka mieczykowatego)

- wykonaj 5 uciśnięć klatki piersiowej podobnie jak podczas RKO ale gwałtowniej i z mniejszą częstotliwością.

Uciśnięcia nadbrzusza u dzieci powyżej 1 roku życia.- stań lub uklęknij za dzieckiem obejmij jego tułów unieść swoje ramiona pod ramionami dziecka

- zaciśniętą pięść ułóż pomiędzy pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym

- chwyć zaciśniętą pięść drugą ręką i mocno pociągnij ręce do siebie i ku górze

- powtórz tę czynność do 5 razy

-  upewnij się że nie uciskasz wyrostka mieczykowatego lub dolnych żeber do może to doprowadzić do urazu jamy brzusznej.

Po wykonaniu uciśnięć klatki piersiowej lub nadbrzusza należy ponownie ocenić stan dziecka. Jeśli przedmiot nie został usunięty i poszkodowany jest wciąż przytomny konieczne jest wykonywanie sekwencji uderzeń w okolicę międzyłopatkową i uciśnięć klatki piersiowej u niemowląt (dziecko poniżej 1 roku życia) lub uciśnięć nadbrzusza u dzieci. (dziecko powyżej 1 roku życia). Należy zadzwonić (999/112) lub wysłać kogoś po pomoc jeśli ona jeszcze nie dotarła. Na tym etapie działać dziecka nie należy zostawiać samego.

Jeśli przedmiot został usunięty należy ocenić stan kliniczny dziecka. Istnieje możliwość że fragmenty ciała obcego mogą pozostać w drogach oddechowych i spowodować powikłania. W razie jakichkolwiek wątpliwości konieczne jest zasięgnięcie porady medycznej. Uciśnięcia nadbrzusza mogą spowodować powstanie obrażeń wewnętrznych dlatego każdy poszkodowany leczony w ten sposób powinien być zbadany przez lekarza.

3. Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym u nieprzytomnego dziecka.

Jeśli dziecko z niedrożnością dróg oddechowych spowodowaną ciałem obcym jest nieprzytomne lub traci przytomność należy położyć je na twardej, płaskiej powierzchni. Następnie należy dzwonić (999/112) lub wysłać kogoś po pomoc jeżeli ta nadal nie dotarła. Na tym etapie działań nie należy zostawiać dziecka samego.

Powinno się postępować w następujący sposób:

Udrożnienie dróg oddechowych

Otwórz usta dziecka i poszukaj widocznych ciał obcych. Jeśli widzisz jakiekolwiek podejmij jednorazową próbę usunięcia poprzez wygarnięcie palcem. Nie usuwaj nic na ślepo ani nie powtarzaj próby wygarnięcia gdyż może to spowodować wepchnięcie ciała obcego głębiej do gardła i być przyczyną urazu.


                                                           Powyżej 1 roku życia.

                                               

Oddechy ratownicze

Udrożnij drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy i wysunięcie żuchwy a następnie podejmij próbę wykonania 5 oddechów ratowniczych. Oceń efektywność każdego oddechu, jeśli nie spowoduje on uniesienia się klatki piersiowej zmień pozycję głowy przed wykonaniem następnej próby.
Uciskanie klatki piersiowej i RKO

- podejmij 5 prób wykonania oddechów ratowniczych jeżeli nie spowodują one żadnej reakcji (poruszanie się, kaszel, spontaniczny oddech) przejdź do uciśnięć klatki piersiowej bez uprzedniej oceny krążenia

- postępuj zgodnie z algorytmem BLS dla jednego ratownika przez około minutę lub 5 cykli po 15 uciśnięć i 2 oddechy zanim wezwiesz pogotowie (jeśli nikt tego nie zrobił wcześniej)- kiedy udrażniasz drogi oddechowe w celu wykonania kolejnych oddechów ratowniczych skontroluj jamę ustną czy nie widać tam ciała obcego.

- jeśli widzisz ciało obce podejmij próbę usunięcia poprzez jednokrotne wygarnięcie palcem

- jeśli wydaję się że przyczyną niedrożności została usunięta, udrożnij drogi oddechowe i sprawdź czy dziecko oddycha w sposób opisany wyżej, jeżeli dziecko nadal nie oddycha wykonaj oddechy ratownicze.

- Jeśli dziecko zaczyna odzyskiwać przytomność i wykonywać spontaniczne efektywne oddechy ułóż je w pozycji bezpiecznej i obserwuj oddychanie oraz stan świadomości do czasu przybycia pogotowia ratunkowego.źródło: ERC 2015, PALS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz