niedziela, 30 sierpnia 2015

Pediatria w ratownictwie - dawki leków, wzory...

Pacjent pediatryczny jest rzadko spotykany, tym bardziej będący w stanie zagrożenia życia jeszcze rzadziej – wymaga on dostosowania medycznych czynności ratunkowych do wieku lub kilogramów masy ciała. Trzeba znać dawki leków, które są podawane na kilogram masy ciała oraz mieć zupełnie inne podejście psychologiczne, które zdecydowanie różni się od postępowania z osobą dorosłą.

1. Przydatne wzory... 


Wzór na obliczanie wagi ciała, znając wiek dziecka:    


noworodek – 3-4 kg
6 miesięcy – 7 kg
1 rok – 10 kg
(wiek + 4) x 2

waga=3x(wiek) + 7 może okazać się dokładniejszy

Wzór na głębokość rurki intubacyjnej:


intubacja p/usta, głębokość w cm = wiek/2+12
intubacja p/nos, głębokość = wiek/2+15Wzór na średnicę rurki intubacyjnej:

Noworodki – wcześniaki -  Czas trwania ciąży [tygodnie]/10
Noworodek - 3 - 3,5mm
Niemowlęta - 3,5 - 4.0      (z mankietem 3,0-3,5)
Dzieci 1-2 r.ż - 4,0 - 4,5    (z mankietem 3,5-4,0)
Dzieci > 2 r.ż  - wiek/4+4

Maski krtaniowe :

0-1 miesiąca  (1)
1- 12 miesiąca (1,5)
1 - 5 lat ( 2)
5-10 lat (2,5)

Parametry życiowe: (powyżej 12 lat jak u dorosłych)

Ilość oddechów :

- noworodek 40 - 60/min
- do 2 roku życia 30 - 40/min
- 2 - 5 lat 25 - 30/min 
- >5 lat 20 - 25/min 

RR skurczowe:

noworodki - 50 - 60 mmHg
do 2 roku życia - 70 mmHg
2 -5 lat - 70 - 80 mmHg 
> 5 lat 80 - mmHg 
90+2 x wiek w latach

Tętno:

Noworodki   100 - 205
1 - 12 mc       80 - 180
1 - 5 lat         60 - 160
>5 lat            60 - 160


Energia defibrylacji 4 J/kg - dawkę defibrylacji zaokrąglaj w górę.

Dostęp doszpikowy za pomocą EZ-IO

- Różowa igła doszpikowa do napędu doszpikowego EZ-IO dla pacjentów o masie ciała od 3 - 39 kg.
- Niebieska igła doszpikowa do napędu doszpikowego EZ-IO dla pacjentów powyżej 39 kg masy ciała
- Żółta igła doszpikowa do napędu doszpikowego EZ-IO dla pacjentów otyłych lub szczególnie umięśnionych

Dostęp doszpikowy za pomocą B.I.G 

Pediatric B.I.G. (Bone Injection Gun) to automatyczna igła doszpikowa o specjalnej konstrukcji przeznaczona dla dzieci od 0 do 12 lat. (czerwony)

Zalecana głębokość penetracji:

Dzieci w wieku od 0 do 12 lat
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 1,5cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej- 1,0cm
C. Głowa kości ramieniowej - 1,5cm

Dzieci w wieku od 0 do 6 lat (B.I.G. rozmiar dziecięcy)
A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 1-1,5cm
B. Powyżej kostki przyśrodkowej - 0,75-1cm

Wstępne parametry ustawienia respiratora (wentylacja kontrolowana ciśnieniem lub objętością).
Pediatryczna skala GCS:


2. Farmakologia...

Przykładowe sposoby konfekcjonowania leków:

Adrenalina - ampułka 1mg/1ml
Amiodaron - ampułka 150mg/3ml
Atropina - ampułka 1mg/1ml
Hydrokortyzon - fiolka 100 mg
Salbutamol- ampułka 2,5 mg lub 5 mg
Magnez - ampułka 2g/10ml
Morfina - ampułka 10 mg/1ml 
Relanium - apułka 10 mg/2ml
Relsed - wlewka 5mg lub 10mg
Clonazepam - ampułka 1mg/1ml
Klemastyna - ampułka 
Glukoza 20% - ampułka 2g/10ml
Glukagon - fiolka 1mg/1ml
Paracetamol czopki  - 50mg, 80mg, 125mg, 250 mgDawki leków ...

Adrenalina 0,01 mg/kg 
Amiodaron 5 mg/kg 
Atropina 0,02 - 0,03 mg//kg (min jedna dawka 0,1 mg)
Klemastyna - 25 - 50uq//kg  (powyżej 3 r.ż)
Clonazepam -   0,01 - 0,0025 mg/kg (przeciwskazany u noworodków i wcześniaków)
Flumazenil - nie zaleca się u dzieci
Furosemid - 0,5-1 mg/kg (Poniżej 15. r.ż , nie więcej niż 20 mg)
Glucagon -  <25 kg 0,5 mg , > 25 kg 1mg
Hydrocortison - 5mg/kg 
Ketonal - Ketonal powyżej 15 r.ż
Metoclopramid - 0,1 mg/kg -  przeciwwskazany <1 r.ż uwaga na objawy pozapiramidowe
Morfina - 0,1 - 0,2 mg/kg
Naloxon - 0,01 mg.kg można zastosować dodatkową dawkę 100 μg/kg mc (maks 2 mg)
NaCl 0,9% - noworodki 10ml/kg , dzieci 20 ml/kg
Relanium - przeciwskazany u noworodków i wcześniaków, 0,2 - 0,3 mg/kg (maks 10 mg)
Relsed wlewka - przeciwskazany u noworodków i wcześniaków,  Dzieci. Od 7. miesiąca życia nie więcej niż 0,5 mg/kg masy ciała O masie ciała 10–15 kg – 5 mg;  O masie ciała powyżej 15 kg – 10 mg; w razie potrzeby dawkę powtórzyć po 10–15 minutach.
Salbutamol - >18 m.ż 2,5 - 5 mg

Adrenalina
Adrenalina to lek należący do grupy sympatykomimetyków, działający na receptory α i β. Podajemy go w określonych sytuacjach: NZK, wstrząs anafilaktyczny, zaostrzenie astmy oskrzelowej, wstrząs kardiogenny oraz obturacja górnych dróg oddechowych w nebulizacji:

• NZK: 10 μg/kg m.c. lub 100 μg/kg m.c. e.t. (rozc. w 5 ml 0,9% NaCl);

• wstrząs anafilaktyczny:
– dzieci < 6 r.ż.: 150 μg im,
– dzieci 6-12 r.ż.: 300 μg im,
– powyżej 12 r.ż.: 0,5 mg im;

• napad astmy oskrzelowej: 10 μg/kg m.c. im lub s.c. (maks. dawka jednorazowa: 0,5 mg), dawkę można powtórzyć dwukrotnie w 20-minutowych odstępach, a następnie w razie potrzeby co 4 godziny;

• wstrząs kardiogenny: 0,1-1 μg/kg m.c./min we wlewie dożylnym;

• ciężka bradykardia: 0,1-1 μg/kg m.c./min we wlewie dożylnym lub w pompie infuzyjnej.
Najlepszy sposób rozcieńczenia adrenaliny to rozcieńczenie substancji o roztworze 1:10000, czyli rozcieńczenie 1 mg w 10 ml NaCl 0,9% lub wodzie do wstrzyknięć. Przy tym rozcieńczeniu w 1 ml mamy 100 μg adrenaliny. W przypadku dzieci o wadze poniżej 10 kg warto przygotować sobie substancję w stężeniu 1:100000, czyli rozcieńczając 1 mg w 100 ml NaCl 0,9% i osiągając 10 μg w 1 ml. W razie braku takiej ilości NaCl można adrenalinę 1 mg rozcieńczyć do 10 ml NaCl, wypuści my 9 ml, więc pozostanie 100 μg w 1 ml, do ciągając 9 ml soli otrzymamy rozcieńczenie 10 μg w 1 ml. Tego typu sposób przygoto wania wykorzystamy w NZK lub zaostrzeniu stanu astmatycznego. We wstrząsie
anafilaktycznym wykonamy rozcieńczenie 1 mg do 10 ml NaCl. Przygotowanie adrenaliny w pompie infuzyjnej to już jest trudniejsza sprawa. Zakładamy, że dziecko waży 10 kg i jest w ciężkiej bradykardii, a naszym zada niem jest przygotowanie preparatu do po dania w pompie. Dysponujemy strzy kawką 50 ml, a dawka, jaką mamy przygotować, to 0,1 μg/kg m.c./min. Stawiając do wzoru 0,1 x 10 μg, otrzymujemy 10 μg/min, musimy przemnożyć to x 60, bo tyle minut ma godzina, więc otrzy mujemy wynik 0,6 mg/h. W strzykawce 50 ml znajduje się 1 mg adrenaliny, czyli w 1 ml mamy 20 μg. Ustawiając pompę infuzyjną na 30 ml/h, uzyskujemy naszą dawkę (można wykorzystać również różne aplikacje na telefon komórkowy czy tablet, które pomagają szybko i sprawnie wyliczyć
odpowiednią dawkę).

Atropina

Atropina to lek należący do grupy parasympatykolityków hamujących efekt pobudzenia receptorów muskarynowych, dzięki zmniejszeniu wyrzutu acetylocholiny. Podajemy go w NZK, w rytmie niedefibrylacyjnym, w sytuacji podejrzenia podrażnienia nerwu błędnego (np. wpadnięcie do zimnej wody, wymioty czy uraz w okolicy szyi), bradykardii spowodowanej podrażnieniem nerwu błędnego oraz w zatruciach związkami fosforoorganicznymi lub grzybami zawierającymi muskarynę.

Dawki (dzieci poniżej 12. r.ż.):

• NZK: 20 μg/kg m.c. iv, i.o. lub 60 μg/kg m.c. e.t. (rozc. w 5 ml lub/i 10 ml 0,9% NaCl),  w zagrożeniu życia, w przypadku wystąpienia ciężkich bradykardii: 20 μg/kg m.c. iv, i.o. (minimalna dawka: 0,1 mg), dawkę można powtarzać co 5 min do maksymalnej 1 mg,
• zatrucie insektycydami fosforoorganicznymi, zatrucie lekami cholinomimetycznymi, zatrucie grzybami zawierającymi muskarynę: 0,05 mg/kg m.c. iv, i.o., i.m. co 10-30 min, podawać do zaniku objawów zatrucia.
Atropinę rozcieńczymy w identyczny
sposób jak adrenalinę – 1 mg w 10 ml NaCl 0,9%, otrzymując 100 μg w 1 ml. Najmniejsza dawka Atropiny to 100 μg, więc nie wymaga dodatkowych interwencji.

Amiodaron

Amiodaron to lek z III grupy leków antyarytmicznych, zmniejszający czas trwania potencjału czynnościowego w komórce refrakcyjnej. Podajemy go w NZK, w rytmie defibrylacyjnym oraz w tachyarytmii komorowej, czyli częstoskurczu komorowym: 5 mg/kg m.c. iv, i.o. rozcieńczenie w 5% glukozie (maksymalna dawka dobowa wynosi
15 mg/kg m.c.). Jedną ampułkę amiodaronu, w której jest 150 mg/3 ml, naciągamy do 20 ml strzykawki i dociągamy do 15 ml 5% glukozy. Dzięki temu otrzymujemy w 1 ml 10 mg amiodaronu.
Glukoza

Glukoza jest to hipertoniczny roztwór stosowany w celu uzupełnienia niedoboru. Dawki dzieci: 
• hipoglikemia: 0,5 g/kg m.c.,
• NZK w przebiegu hipoglikemii: 1 g/kg m.c. Ampułka glukozy zawiera 20%, czyli w 1 ml jest 200 mg leku. W całej ampułce mamy 2 g, więc łatwo można wyliczyć, że przy dawce 0,5g/kg wystarczy jej na 4 kg dziecka.

Morfina

Morfina to lek z grupy agonistów receptorów opioidowych. To jedyny lek przeciwbólowy u dzieci w zespole podstawowym. Wskazanie to umiarkowany, silny i bardzo silny ból o różnej etiologii.


Dawka: 100 μg/kg m.c. iv, i.o. (nie przekraczać dawki 15 mg). U dzieci powyżej
10 kg m.c. najłatwiej wykonać w 10 ml NaCl 0,9%, w których rozcieńczymy 10 mg morfiny. Osiągamy wtedy w 1 ml 1 mg leku.

Hydrokortyzon

Hydrokortyzon jest to syntetyczny glikokortykosteroid o działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym, przeciwwstrząsowym i immunopresyjnym. Dawki: 5 mg/kg m.c. i.m, iv (powoli). Po rozcieńczeniu 100 mg leku w 10 ml otrzymujemy 10 mg w 1 ml, pamiętając, że hydrokortyzon należy rozcieńczać w wodzie do wstrzyknięć, bowiem z NaCl powoduje niezgodność.

Tab. 1. Pediatryczna tabela dawkowania leków, cz. I Źródło: materiały przygotowano w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku. Tabela powstała w celu propagowania zaleceń ERC wśród zespołów ratownictwa medycznego W jaki sposób korzystać z tabeli: oszacuj wagę pacjenta i odszukaj ją w trzeciej kolumnie. Następnie odczytaj wartości podane w odszukanym wierszu odpowiadające poszczególnym kryteriom z górnego indeksu. Jeżeli nie znasz wagi, ale znasz wiek dziecka, odszukaj go w drugiej kolumnie i przyjmij szacunkową wagę podaną obok wieku (dalej postępując analogicznie do wcześniejszego opisu).
Objaśnienia:

1. Masę ciała dla dzieci > 1 r.ż. oszacowano na podstawie wzoru: 2 x (wiek [w latach] + 4).2. Zalecany bolus płynów dla noworodków wynosi 10 ml/kg m.c.
3. W przypadku noworodków rozważ dawkę adrenaliny 10-30 μg/kg m.c.
4. Wartości dotyczą rozcieńczenia 1 mg leku do 50 ml 0,9% NaCl w strzykawce do pompy infuzyjnej. Dawki zaokrąglono do wartości najbliższej wyższej mieszczącej się w wyliczonym przedziale. W celu osiągnięcia wyłącznie działania zwiększającego siłę skurczu mięśnia sercowego należy zastosować mniejsze dawki leku (podane dawki dotyczą działania zarówno zwiększającego siłę skurczu serca, jak i zwężającego obwodowe naczynia krwionośne).
5. Nie należy podawać atropiny w dawce jednorazowo mniejszej niż 100 μg.
6, 7, 8 Dawki zaokrąglono do wartości najbliższej wyższej mieszczącej się w wyliczonym przedziale.
9. Wg producenta leku Clemastin nie należy podawać u dzieci poniżej 3. roku życia. Dawki zaokrąglono do wartości najbliższej wyższej mieszczącej się w wyliczonym przedziale.

Objaśnienia: II
1. Masę ciała dla dzieci > 1 r.ż. oszacowano na podstawie wzoru: 2 x (wiek [w latach] + 4).
2. Podane dawki są maksymalnymi, znoszącymi całkowicie działanie opioidów. Nie należy podawać Naloxonu w dawce jednorazowo większej niż 2 mg.
3. Nie należy podawać flumazenilu w dawce jednorazowo większej niż 200 μg.
4. Dawki zaokrąglono do wartości najbliższej wyższej mieszczącej się w wyliczonym przedziale.
5. Dawkę zaokrąglono do wartości najbliższej wyższej (1 mg zamiast 0,9 mg).
6. Dawki zaokrąglono do wartości najbliższej wyższej mieszczącej się w wyliczonym przedziale.
7. U noworodków oraz niemowląt do 3. miesiąca życia należy stosować roztwór 4,2% (1 mEg = 2 ml) zamiast roztworu 8,4% (1 mEg = 1 ml).
8. Wartości dotyczą rozcieńczenia 200 mg leku (1 ampułka, 5 ml, 4% roztworu dopaminy) do 50 ml 0,9% NaCl w strzykawce do pompy infuzyjnej. Dawki zaokrąglono do wartości najbliższej wyższej mieszczącej się w wyliczonym przedziale. W celu osiągnięcia wyłącznie działania zwiększającego siłę skurczu mięśnia sercowego należy zastosować mniejsze dawki leku (podane dawki dotyczą działania zarówno zwiększającego siłę skurczu serca, jak i zwężającego obwodowe naczynia krwionośne).


Opracowanie: Medyczne Centrum Szkoleniowe

Karty to nic innego jak cząstka informacji które są przekazywane na certyfikowanych szkoleniach ALS, EPALS, ILS, ETC w Diakonia WANG - kursy resuscytacji. 

Informacje w nich zawarte są wg aktualnego stanu wiedzy. Po zdecydowanie więcej wiedzy zapraszamy na nasze szkolenia certyfikowane przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC). :) Diakonia WANG - kursy resuscytacji www.kursy-resuscytacji.pl 

Na kartach znajduje się

- Schemat badania ABCDE 
- Schemat badania dziecka ABCDE 
- Wzory, rozmiary u dzieci 
- Farmakologia w NZK u dzieci 
- Farmakologia w NZK u osób dorosłych 
- Intubacja u dzieci wzory itp 
- Kapnografia wzory 
- Monitorowanie i zaburzenia rytmu 


Żródło: EPLS, Farmakoterapia u dzieci - Notatnik Ratunkowy , Na Ratunek 3/14, eMPediatryczne Koło Ratunkowe, Tabele Medyczne Centrum Szkoleniowe, Medycyna Praktyczna - opisy leków.  European Resuscitation Council 2010,  Diakonia WANG - kursy resuscytacji KUBA
2 komentarze:

 1. Jeśli można dwa słowa co do rurki intubacyjnej:
  Donoszony noworodek zdecydowanie 3,5, a nie 3,0!
  Natomiast wzór wiek/4 plus 4 też już się zdezaktualizowal. Jeśli z niego korzystamy musimy do wyniku dodać 0,5/zaokraglic w górę. Czyli 4 latkowi nie damy 5,0, a 5,5!
  Innym sposobem jest taka zależność :
  6 lat - 6,0
  Teraz do wieku dodajemy/obejmujemy 2, a do rurki skaczemy o 0,5. Czyli 4 lata 5,5, 2 lata - 5,0, iw druga stronę 8 lat - 6,5, 10 lat - 7,0.

  OdpowiedzUsuń